تور : آفریقای جنوبی. - نوروز96:ژوهانسبورگ/سان سیتی/پارک جنگلی/کیپ تاون
نوروز 96:یک شب ژوهانسبورگ/دو شب سان سیتی/یک شب پارک جنگلی/پنج شب کیپ تان