تور : .مالزی - نوروز96: کوالالامپور/سنگاپور
نوروز 96: کوالالامپور و سنگاپور با عمان ایر