تور : تایلند - پاتایا/بانکوک
پنج شب پاتایا و دو شب بانکوک با پرواز ماهان