تور : اروپا - نوروز96:فرانسه/بلژیک/هلند/آلمان
نوروز 96:پنج شب پاریس،یک شب بروکسل،سه شب آمستردام،سه شب هامبورگ