تور : سریلانکا - کلمبو/کندی/بنتوتا
دوشب کلمبو+دوشب کندی+سه شب بنتوتا-پرواز عمان ایر