کلمبو/کندی/بنتوتا
CINAMON LAKE SIDE/MAHAWELI REACH/RIU AHANGULLA
سرویس B.B

7 شب اقامت دوتخت 131,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
کلمبو/کندی/بنتوتا
CINAMON LAKE SIDE/MAHAWELI REACH/CINAMON BAY
سرویس B.B

7 شب اقامت دوتخت 113,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
کلمبو/کندی/بنتوتا
FAIRWAY COLOMBO/EARLS REGENT/THE PALMS OR SIMILAR
سرویس B.B

7 شب اقامت دوتخت 108,000,000 ریال و 330 دلار

اطلاعات بیشتر
کلمبو/کندی/بنتوتا
TAJ/GOLDEN CROWN/RIU AHUNGALLE
سرویس B.B

7 شب اقامت دوتخت 155,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
کلمبو/کندی/بنتوتا
TAJ HOTEL/GOLDEN CROWN/RIU AHUNGALE
سرویس BB.BB.ALL

7 شب اقامت دوتخت 175,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

این تور از 26 , آذر , 1398 تا 3 , فروردین , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور
برنامه سفر

روز 0 - گشت کلمبو با نهار، گشت پارک فیل ها، گشت سیگیریا با نهار، گشت رودخانه مادهو و پارک لاک پشت ها در بنتوتا