درباره نوروز97-دهلی+آگرا+جیپور

هندوستان، سرزمین موسیقی و رقص شرقی، سرزمین هزار افسانه و افسون رنگارنگ شرق است. سفر به دهلی، آگرا و جیپور، شهرهای زیبای هنوستان فرصتی بی‌نظیر برای حضور در این کشور هفتاد و دو ملت است. سفر به زیباترین شهرهای هندوستان در تور نوروزی عالی‌گشت.

همین الان

تور خودتو بساز